Vizsga menete

A külön vizsgarészekre meghatározott időtartamok a maximális rendszeridőt tartalmazzák, mely alatt a vizsgarész összes feladatát meg kell oldani. A vizsgafelület jelzi a vizsgázó számára, hogy mennyi a vizsgarészre szánt maximális időkeret és ebből mennyi van még hátra a feladatok megoldásához. Amennyiben a vizsgázó hamarabb fejezi be az adott vizsgarész feladatait, a navigációs sáv segítségével továbbléphet a következő vizsgarészhez. A részvizsgákon belül a vizsgarészek megoldási sorrendje tetszőlegesen választható. A vizsgarészeken belül a feladatok megoldási sorrendje szintjén tetszőleges, de a hangfelvételek illetve videófelvételek lejátszási sorrendje némi kötöttséget jelent a szóbeli részvizsga feladatainak megoldásakor.

Vizsga menete

A külön vizsgarészekre meghatározott időtartamok a maximális rendszeridőt tartalmazzák, mely alatt a vizsgarész összes feladatát meg kell oldani.

A vizsgafelület jelzi a vizsgázó számára, hogy mennyi a vizsgarészre szánt maximális időkeret és ebből mennyi van még hátra a feladatok megoldásához. Amennyiben a vizsgázó hamarabb fejezi be az adott vizsgarész feladatait, a navigációs sáv segítségével tovább léphet a következő vizsgarészhez.

A részvizsgákon belül a vizsgarészek megoldási sorrendje tetszőlegesen választható. A vizsgarészeken belül a feladatok megoldási sorrendje szintjén tetszőleges, de a hangfelvételek illetve videófelvételek lejátszási sorrendje némi kötöttséget jelent a szóbeli részvizsga feladatainak megoldásakor.

C1 szint - Felsőfok

Maximális időtartam:

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

115 perc

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

85 perc

Komplex vizsga

Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

200 perc

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése

- 55 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik mondatok illenek bele?)

A vizsgázó egy cikket vagy kritikát olvas adott témában, melyből 1-3 mondat hosszúságú szövegrészek hiányoznak. A vizsgázónak be kell illesztenie a megfelelő szövegrészeket, de van két plusz szövegrész is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Szöveg párosítás (Mik illenek hozzá?)

A vizsgázó több szövegrészből álló hosszabb cikket vagy több rövidebb cikket olvas, azzal a céllal, hogy különböző problémákra, helyzetekre megoldási javaslatokat, tippeket találjon. Egy szituációhoz több szöveg is nyújthat segítséget, ezért több szöveghez is hozzá lehet rendelni.

3. Összefoglaló kiegészítés (Milyen szó hiányzik?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, beszámolót olvas. Ezután a szöveg rövid összefoglalását látja, melyből bizonyos szavak hiányoznak. Ki kell egészítenie a szöveg összefoglalót egy-egy saját szóval és ügyelnie kell arra is, hogy a beírt szó grammatikailag helyes legyen.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, állásfoglalást, kommentárt vagy kritikát olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

Íráskészség

- 60 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email, memo vagy hirdetés), melyre 150 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó két opció közül választhat, melyről 200 szavas szöveget kell írnia. Az első opció minden esetben narratív, leíró típusú szöveg, a második opció informatív, magyarázó, érvelő szöveg.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése

- 45 perc

1. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó három rövid bejelentést, közleményt vagy instrukciót hallgat meg kétszer. Minden szöveg alapján a szöveg fő témájára vagy egy fontos pontjára vonatkozó kérdésre kell három válasz közül a helyeset kiválasztania.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Jegyzet kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy előadást. A szöveg kétszeri meghallgatása után jegyzeteket egészít ki maximum 3 szóval.

4. Válasz kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort, hírműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott (megkezdett) válaszokat maximum három szóval kiegészíti.

Beszédkészség

- 40 perc

1. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum három percig.

2. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

3. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.