Vizsga menete

A külön vizsgarészekre meghatározott időtartamok a maximális rendszeridőt tartalmazzák, mely alatt a vizsgarész összes feladatát meg kell oldani. A vizsgafelület jelzi a vizsgázó számára, hogy mennyi a vizsgarészre szánt maximális időkeret és ebből mennyi van még hátra a feladatok megoldásához. Amennyiben a vizsgázó hamarabb fejezi be az adott vizsgarész feladatait, a navigációs sáv segítségével tovább léphet a következő vizsgarészhez. A részvizsgákon belül a vizsgarészek megoldási sorrendje tetszőlegesen választható. A vizsgarészeken belül a feladatok megoldási sorrendje szintjén tetszőleges, de a hangfelvételek illetve videófelvételek lejátszási sorrendje némi kötöttséget jelent a szóbeli részvizsga feladatainak megoldásakor.

A2 szint - Belépőfok

Maximális időtartam:

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

75 perc

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

70 perc

Komplex vizsga

Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

145 perc

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 40 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik szó illik bele?)

A vizsgázó egy rövid, mindennapi témájú hírt vagy történetet olvas, melyből szavak hiányoznak. Ki kell egészítenie a hiányos szöveget a megadott szavakkal, de van három plusz szó is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid magánlevelet, emailt vagy blogot olvas, majd a szöveggel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Szöveg párosítás (Melyik szöveg a megoldás?)

A vizsgázó több rövid szöveget pl. apróhirdetéseket, feliratokat olvas azért, hogy különböző helyzetekre, problémákra megoldást találjon. Talál azonban három plusz szöveget is, melyek egyik szituációhoz sem passzolnak.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket vagy ismertetőt olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

Íráskészség - 35 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email vagy hirdetés), melyre 60 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó 80 szavas élménybeszámolót vagy leírást ad egy adott témában, négy irányítási szempont vagy kérdés alapján.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 40 perc

1. Válasz kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó rövid bejelentéseket, közleményeket vagy instrukciókat hallgat meg kétszer. A szövegek alapján rövid kérdéseket kap megkezdett válaszokkal, melyeket egy-egy szóval kell kiegészítenie.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy rövid beszédet. A szöveg kétszeri meghallgatása után eldönti, hogy a szöveggel kapcsolatos állítások igazak vagy hamisak-e.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott három válaszból kiválasztja a helyeset.

Beszédkészség - 30 perc

1. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum két percig.

2. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

3. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

B1 szint - Alapfok

Maximális időtartam:

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

80 perc

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

70 perc

Komplex vizsga

Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

150 perc

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 45 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik szó illik bele?)

A vizsgázó egy rövid, mindennapi témájú hírt vagy történetet olvas, melyből szavak hiányoznak. Ki kell egészítenie a hiányos szöveget a megadott szavakkal, de van három plusz szó is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid magánlevelet, emailt vagy blogot olvas, majd a szöveggel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket vagy ismertetőt olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

4. Vélemény párosítás (Mire is gondoltak?)

A vizsgázó egy adott témafelvetésre érkezett rövid fórumhozzászólásokat, kommenteket, bejegyzéseket olvas. Ezután ki kell választania, hogy a szövegek után szereplő állítások melyik kommentelő érvelését, álláspontját foglalják össze röviden. Két vélemény senkihez nem fog tartozni.

Íráskészség - 35 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email vagy hirdetés), melyre 80 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó 100 szavas élménybeszámolót vagy leírást ad egy adott témában, négy irányítási szempont vagy kérdés alapján.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 40 perc

1. Válasz kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó négy rövid bejelentést, közleményt vagy instrukciót hallgat meg kétszer, melyek közül az első egy példaszöveg. Minden szöveg alapján először egy igaz/hamis választ kell megadnia, mely a szöveg fő témájához kapcsolódik, majd a szöveg egy fontos pontjára vonatkozó kérdésre kell három válasz közül a helyeset kiválasztania.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy rövid párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy rövid előadást. A szöveg kétszeri meghallgatása után jegyzeteket egészít ki maximum 3 szóval.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort, hírműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott három válaszból kiválasztja a helyeset.

Beszédkészség - 30 perc

1. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum két percig.

2. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

3. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

B2 szint - Középfok

Maximális időtartam:

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

100 perc

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

85 perc

Komplex vizsga

Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

185 perc

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 45 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik alcím illik elé?)

A vizsgázó egy tagolt cikket vagy kritikát olvas adott témában, melyből hiányoznak a bekezdéseket, szövegrészeket bevezető alcímek. Hozzá kell rendelnie a bekezdésekhez a megfelelő címet, illetve összefoglaló mondatot, de van három plusz alcím is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Válasz kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó magán- vagy hivatalos levelet, emailt vagy blogot olvas. Ezután a szöveghez kapcsolódó kérdésekre adott megkezdett válaszokat kell befejeznie maximum két szóval.

3. Szöveg párosítás (Melyik szöveg a megoldás?)

A vizsgázó több rövid szöveget pl. apróhirdetéseket, cikkeket, brosúra szövegeket olvas azért, hogy különböző helyzetekre, problémákra megoldást találjon. Négy plusz szöveget is talál, melyek nem tartoznak egyik helyzethez sem. Szerepel egy olyan szituáció is, melyre egyik szöveg sem nyújt megfelelő megoldást, ezért a vizsgázó ide egy szomorú ‘smiley’ ikont húz.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, állásfoglalást vagy ismertetőt olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

Íráskészség - 55 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email vagy hirdetés), melyre 120 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó két opció közül választhat, melyről 150 szavas szöveget kell írnia. Az első opció minden esetben narratív, leíró típusú szöveg, a második opció informatív, magyarázó, érvelő szöveg.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 45 perc

1. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó három rövid bejelentést, közleményt vagy instrukciót hallgat meg kétszer. , Minden szöveg alapján a szöveg fő témájára vagy egy fontos pontjára vonatkozó kérdésre kell három válasz közül a helyeset kiválasztania.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Jegyzet kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy előadást. A szöveg kétszeri meghallgatása után jegyzeteket egészít ki maximum 3 szóval.

4. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort, hírműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott három válaszból kiválasztja a helyeset.

Beszédkészség - 40 perc

1. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum három percig.

2. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

3. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

C1 szint - Felsőfok

Maximális időtartam:

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése

Íráskészség

115 perc

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

85 perc

Komplex vizsga

Írásbeli részvizsga

Szóbeli részvizsga

200 perc

Írásbeli részvizsga

Olvasott szöveg értése - 55 perc

1. Szöveg kiegészítés (Melyik mondatok illenek bele?)

A vizsgázó egy cikket vagy kritikát olvas adott témában, melyből 1-3 mondat hosszúságú szövegrészek hiányoznak. A vizsgázónak be kell illesztenie a megfelelő szövegrészeket, de van két plusz szövegrész is, melyeket nem kell felhasználnia.

2. Szöveg párosítás (Mik illenek hozzá?)

A vizsgázó több szövegrészből álló hosszabb cikket vagy több rövidebb cikket olvas, azzal a céllal, hogy különböző problémákra, helyzetekre megoldási javaslatokat, tippeket találjon. Egy szituációhoz több szöveg is nyújthat segítséget, ezért több szöveghez is hozzá lehet rendelni.

3. Összefoglaló kiegészítés (Milyen szó hiányzik?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, beszámolót olvas. Ezután a szöveg rövid összefoglalását látja, melyből bizonyos szavak hiányoznak. Ki kell egészítenie a szöveg összefoglalót egy-egy saját szóval és ügyelnie kell arra is, hogy a beírt szó grammatikailag helyes legyen.

4. Feleletválasztás(Melyik a helyes?)

A vizsgázó egy hosszabb újságcikket, állásfoglalást, kommentárt vagy kritikát olvas, majd a szöveggel kapcsolatos kérdésekre adott három válasz közül kiválasztja a helyeset.

Íráskészség - 60 perc

1. Válaszlevél (Mire és hogyan reagáljak?)

A vizsgázó lát egy szöveget (pl. levél, email, memo vagy hirdetés), melyre 150 szavas választ kell írnia. Kap három irányítási szempontot is, melyekre ki kell térnie a válaszlevélben.

2. Témakifejtés (Miről írjak?)

A vizsgázó két opció közül választhat, melyről 200 szavas szöveget kell írnia. Az első opció minden esetben narratív, leíró típusú szöveg, a második opció informatív, magyarázó, érvelő szöveg.

Szóbeli részvizsga

Hallott szöveg értése - 45 perc

1. Feleletválasztás (Melyik a helyes?)

A vizsgázó három rövid bejelentést, közleményt vagy instrukciót hallgat meg kétszer. , Minden szöveg alapján a szöveg fő témájára vagy egy fontos pontjára vonatkozó kérdésre kell három válasz közül a helyeset kiválasztania.

2. Feleletválasztás (Igaz vagy hamis?)

A vizsgázó egy párbeszédet hallgat meg kétszer, majd a beszélgetéssel kapcsolatos állításokról eldönti, hogy igazak vagy hamisak-e.

3. Jegyzet kiegészítés (Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó elképzelt közönség tagjaként hallgat meg egy tájékoztatót vagy előadást. A szöveg kétszeri meghallgatása után jegyzeteket egészít ki maximum 3 szóval.

4. Válasz kiegészítés(Hogyan fejezzem be?)

A vizsgázó egy hosszabb rádióműsort, hírműsort vagy ismeretközlő online műsort hallgat meg kétszer, majd a szövegre vonatkozó kérdésekre adott (megkezdett) válaszokat maximum három szóval kiegészíti.

Beszédkészség - 40 perc

1. Monológ (Miről beszéljek?)

A vizsgázó lát a képernyőn egy témát és hozzá kapcsolódó négy irányítási szempontot. Egy percig átgondolhatja, hogy miről szeretne beszélni, majd elindítja a felvételt és önállóan beszél a témáról maximum három percig.

2. Interjú/Tranzakció (Mit válaszoljak?)

A vizsgázóval egy gépi hang párbeszédet folytat egy adott témában, beszédhelyzetben. A vizsgázó egyenként indíthatja el a hat külön hangfelvételt, melyekből a párbeszéd áll, meghallgathatja őket kétszer, majd válaszol, illetve reagál ezekre a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

3. Társalgás (Hogyan reagáljak?)

A vizsgázó két beszédpartnerrel beszélget egy társalgási témával kapcsolatosan, akik videófelvételről szólnak hozzá. A vizsgázó egyenként indíthatja el a videófelvételeket, melyek során a beszélők felváltva szólnak hozzá, megnézheti ezeket kétszer, majd válaszol, illetve reagál rájuk a feladatnak megfelelően. Felvételenként maximum egy percig beszélhet, de ha úgy érzi, hogy nem tud többet mondani, akkor továbbléphet a következő kérdésre.

Témakörök

Az iTolc Nyelvvizsgán a vizsgád szintjének megfelelő módon az alábbi témakörökhöz kapcsolódó feladatokkal találkozhatsz a szóbeli és írásbeli vizsga részekben.

1. Életmód (egészség, étkezés)

2. Közösség (emberi kapcsolatok, társadalom)

3. Környezetünk (időjárás, környezet, lakhely)

4. Munka (munka, jövőkép)

5. Az iskola (nyelvtudás, oktatás)

6. Szabadidő (hobbi, kultúra)

7. Egyén (személyes adatok, személyiség)

8. Gazdaság és üzleti élet (szolgáltatások, vásárlás)

9. Tudomány és technika (technika, tudományos vívmányok)

10. Utazás (közlekedés, utazás, nyaralás)